Met zonnepanelen wekt u zelf duurzame energie op. Een gedeelte van deze energie gebruikt u direct zelf.
Stel; u wekt op dit moment 2500Watt op, u gebruikt in uw woning totaal nu 2000Watt dan levert u op dat moment 500Watt terug aan het net.
Deze 500Watt bent u niet kwijt. Simpel gezegt wordt dit opgespaard tot het einde van het jaar en verrekend met wat u heeft gebruikt wanneer de zon bijv. niet scheen.

Nog simpeler: Het gehele verbruik en de gehele opbrengst worden aan het eind van het jaar verrekend.

Dit is nog niet zeker. Wel blijft de afbouwregeling, welke in 2020 van start zou gaan, continu uitgesteld. Inmiddels is dit wederom verschoven naar 2025.

Uw overschot uit de productie wordt niet meer ‘opgespaart’ tot het einde van het jaar, maar deze verkoopt u direct aan uw energieleverancier. Hiervoor ontvangt u een vergoeding, de huidige gemiddelde vergoeding ligt op ongeveer € 0,10 per kWh, u koopt in in het prijsplafond voor € 0,40kWh. Dit is dus in uw nadeel.
Echter; ook dit is nog niet zeker. Er ligt een voorstel voor een wettelijk vastgelegde terugleververgoeding van 80% van de leverkosten.

Jazeker! Waar in een standaard geval zo’n 20-30% van de energie direct van de zonnepanelen wordt gebruikt, is het mogelijk door anders om te gaan met elektriciteit dit te verhogen. Door bijv. wasmachines, drogers en vaatwassers juist te gebruiken wanneer de zon schijnt, meer op elelektriciteit te verwarmen d.m.v. bijv. warmtepomp of airco en verantwoorder om te gaan met energie, kan dit snel naar een 50-60% eigen verbruik.

Echter is het gehele verhaal van afbouw van saldering nog niet zeker. In alle gevallen zullen zonnepanelen zin blijven hebben.